Demarare implementare proiect „Angajați competitivi”

0

Asociația Inceptus România împreună cu Fiatest SRL, implementează în perioada 01.04.2021-31.03.2023 proiectul cu titlul „Angajați competitivi”, cod SMIS 135078.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea gradului de participare la programe de formare profesională și evaluare de competențe pentru angajați din județul Cluj, cu accent pe angajații cu un nivel scăzut de calificare/angajați cu vârsta de peste 40 ani/angajați din zone rurale într-o perioada de 24 de luni.

Proiectul se adresează unui grup de 551 de angajați din județul Cluj, care să participe la activitățile de consiliere profesională gratuită care să sprijine alegerea unui curs de formare organizat de partenerii proiectului.

Pachetul de formare profesională propus cuprinde programe de inițiere şi specializare pentru 510 angajați:

 1. Limba engleză

 2. Business English

 3. Competențe digitale

 4. Manager proiect

 5. Nediscriminarea/egalitate de șanse la locul de muncă

 6. Competențe cheie de comunicare

 7. Formator

 8. Gestionare a deșeurilor, inclusiv deșeuri periculoase

 9. Instrumente LEAN

 10. Problem solving: Metoda 8 D de rezolvare a problemelor

 11. Managementul performanței

 12. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis)

 13. Specialist/Manager îmbunătățire procese

Alți 41 de angajați vor participa activități de evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor dobândite în contexte non-formale și informale. Ca urmare a participării la cursuri, peste 250 angajați vor obține certificări recunoscute de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

Valoarea totală eligibilă 4,711,143.97 lei din care: 3,924,796.82 lei contribuția Uniunii Europene și 692,611.17 lei contribuția din bugetul național al României. Contribuția eligibilă a Beneficiarului este de 93,735.98 lei.

Toate serviciile oferite participanților la proiect sunt gratuite.

Proiectul beneficiază de co-finanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12.

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”

Date de contact:
Asociația Inceptus România
Cluj-Napoca, Str. Anatole France nr.22
E-mail: office@inceptus.ro

Pop Mihai-Andrei
Manager de proiect
0745 605 361

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here