Motivație personală pentru a realiza un plasament financiar

0
Autor: Bianca Cuibus, studentă la FSEGA, UBB Cluj

Motivație

Pe parcursul facultății, am constatat că mă pasionează lumea investițiilor pe piața financiară secundară. Cu ajutorul acestei analize, îmi propun să aduc la cunoștință rentabilitatea și potențialul acestor plasamente financiare. Consider că, orice persoană poate să se implice, indiferent daca a absolvit sau nu o facultate în domeniul economiei, dacă are curaj și determinare.

Plasamentele financiare – abordări

În continuare voi analiza trei tipuri de plasamente financiare, care mi se par cele mai accesibile, interesante și care pot fi realizate de o persoană fizică. Două dintre ele aparțin pieței financiare secundare, și anume, investițiile pe piața de capital și obligațiunile de stat, iar una aparține pieței monetare, și anume, depozitele bancare.

Notă: Am ales anul de referință 2018 pentru toate tipurile de plasamente financiare, în vederea calculării dividendelor în cazul investițiilor în acțiuni.

Astfel, le voi prezenta în funcție de randamentul adus, în sens crescător.1

1. Depozite bancare

Depozitele bancare se administrează de băncile la care s-a făcut cererea de depunere a capitalului lichid. Acești bani poti fi imobilizați pe perioada de timp stipulată în contract, în cazul depunerilor la termen, sau pot fi accesați permanent de către deponent în cazul conturilor de economii. În ambele variante, se pot depune banii în moneda naționala (leu) sau în valută.

Nivel de risc: minim (în cazul depunerilor în lei; depunerile în valută pot suferi modificări ale cursului valutar în momentul retragerii). Acest nivel de risc este datorat faptului că banca este obligată contractual de a returna suma depusă însumată cu dobânda calculată în funcție de rata dobânzii stabilită tot contractual.

Voi oferi un exemplu de depunere la termen căruia îi voi calcula, ulterior, randamentul.

O persoană fizică depune la Banca Transilvania în anul 2018 o suma inițială de 1.000 de lei, pe timp de 24 luni (2 ani), cu dobânda de 3%2, cu plata dobânzii la scadență.

Notă de calcul: Fiind vorba de o depunere mai mare de un an, se folosește formula dobânzii compuse.

Sinițială=1.000 lei

n=2 ani

d=3%=0,03

 • D= Sfinală-Sinițială= Sinițialăx(1+d’)n Sinițială=1.000x(1+0,03)2-1.000=1.000×1,032-1.000=1.060,9-1.000=60,9 lei
 • Dobânda, primită de deponent, se impozitează potrivit impozitului pe venit de 10%

Astfel, D=60,9, Dfinală=60,9-10%x60,9=90%x60,9=54,81 lei

 • Sfinală după impozitare=1.000+54,81=1.054,81 lei

În final, investitorul va avea un câștig (egal cu dobânda) în valoare de 54,81 lei.

Astfel, randamentul depozitului bancar pe toată perioada de 2 ani este: (1054,81-1000)/1000x100=5,481%

Randamentul este unul pozitiv, deci în favoarea deciziei de a realiza un plasament financiar în sfera depozitelor bancare, doar că mai scăzut față de celelalte posibilități investiționale.

2. Obligațiuni de stat

Obligațiunile de stat sau operațiunile cu titluri de stat reprezintă un împrumut făcut statului pe termen mediu sau lung prin care statul plătește (în condițiile noastre) persoanei fizice o dobândă anuală. Acestea se pot face la fel ca depozitele bancare, în lei sau în valută. Dobânda care se aplică valorii titlurilor se numește rata cuponului, care se schimbă de la o emisiune la alta. Aceasta are valoare direct proporțională cu perioada de timp (exprimată în ani) în care se acordă împrumutul de către persoana fizică. Cu alte cuvinte, dacă crește perioada contractuală, crește și rata cuponului.

Nivel de risc: infinitezimal (în cazul obligațiunilor efectuate în lei; depunerile în valută pot suferi modificări ale cursului valutar în momentul retragerii). Explicația pentru un risc atât de mic se găsește în faptul că statul are cea mai scăzută posibilitate de a da faliment, cu alte cuvinte este mereu în posibilitate de plată.

Asemenea depozitului bancar, voi da un exemplu de calcul asemănător, căruia ii voi determina randamentul.

În momentul emisiunii de titluri de stat din decembrie 2018, o persoană fizică se angrenează în investirea într-un număr de 1.000 de obligațiuni pe o perioadă de 2 ani. Valoarea nominala a acestora este de 1 leu, iar rata cuponului este de 4,5% pe an, potrivit perioadei în care se face împrumutul3.

VN/obligațiune=1 leu/obligațiune rc=4.5%/an=0,045/an

nr.obligațiuni=1.000 n=2

Notă de calcul: Fiind vorba de o investiție mai mare de un an, se calculeaza utilizând formula dobânzii compuse.

VN=1.000×1=1.000 lei

Vfix=VNx(1+rc)n=1.000x(1+0,045)2=1.000×1,0452=1.092,03 lei

 • Dobânda de 92,03 lei acordată împrumutului, nu se impozitează4.

În final, investitorul va avea un câștig pe urma titlurilor de stat de 92,03 lei.

Astfel, randamentul investiției pe perioada împrumutului de 2 ani este: (1092,03-1000)/1000x100=9,203%

Randamentul, după cum se vede, este pozitiv, la fel ca în cazul depozitelor bancare, (pozitiv), dar mai mare, astfel, favorizând plasarea capitalului lichid în titluri de stat. Mai mult, obligațiunile de stat sunt o variantă bună pentru investitorii prudenți, cu un apetit la risc scăzut.

3. Acțiuni

In fine, vom analiza și ultimul tip de plasament financiar: investiția în acțiuni tranzacționate la bursă. Aceste instrumente financiare, aparținând pieței de capital, pot fi vândute sau achiziționate de către un cumpărător, potrivit orarului de tranzacționare al pieței. Bursa de Valori București funcționează de luni până vineri în intervalul orar 10:00-17:45 sub starea de tranzacționare continuă5, exceptând sărbătorile legale6.

Nivel de risc: Depinde de strategia de investiții pe care fiecare investitor și-o conturează și de cât este dispus să piardă în condițiile riscurilor asociate investiției. De reținut faptul că, riscul crește în sens similar cu randamentul acestor plasamente financiare. Astfel, cu cât este mai mare randamentul, cu atât este mai mare riscul pe care poate sau nu să și-l asume investitorul, (în funcție de aspirațiile sale).

Aceste tranzacții mai poartă denumirea de tranzacții la termen, care funcționează după regula elementară „CCCC – Cursul Crește, Cumpărătorul Câștigă”7.

Voi continua analiza întocmai ca până acum, oferind un exemplu concludent.

Un investitor decide la data de 31.07.2018 să investească în acțiuni la bursă. După o analiză a pieței și a societății emitente de acțiuni, decide să cumpere 400 de acțiuni la Banca Transilvania S.A.. Cursul unui titlu în acea dată este de 2,5050 lei (Fig.1). Va trebui să observăm ce se va întâmpla dacă persoana fizică decide să vândă toate acțiunile peste exact un an, la data de 31.07.2019 (Fig.2) și să calculăm randamentul.

Fig.1:

 • Valoarea titlului (acțiunii) se regăsește în partea superioară a figurii, în dreptul literei C (close), adică valorea de închidere din acea dată (2,5050 lei)

Fig. 2:

 • La fel, se poate observa cursorul indicând data de 21.07.2019, căruia i se atribuie valoarea de închidere C de 2,850 lei.

Notă de calcul: Voi calcula rezultatul obținut după vânzarea titlurilor prin doua moduri.

1)

Astfel, în 2018 acesta deține un număr de 400 de acțiuni în valoare totală de 400×2,5050=1.002 lei.

Dacă ar vinde cele 400 de acțiuni în 2019 la valoarea de 2,850lei/acțiune, ar încasa (în contul său) 400×2,850=1.140 lei.

Diferența dintre valoarea din 2018 și valorea din 2019 este de 138 lei, care este considerat un câștig.

2)

Rezultatul se mai poate calcula printr-o alta metodă simplificată, și anume, se calculează diferența dintre cele 2 cursuri, din anul 2019, respectiv din anul 2018, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de acțiuni deținute de investitor.

Astfel, se va introduce formula: (C2019-C2018)xNr.acțiuni=(2,850-2,505)x400=0,345×400=138 lei

 • Câștigul din transferul titlurilor de valoare de către o persoană fizică se impozitează cu 16%.

Din câștigul obținut de 138 de lei, rămân dupa impozitare, 138-16%138=138-22,8=115,2 lei.

!Trebuie ținut cont că în fiecare an, majoritatea societăților emitente de acțiuni plătesc dividende investitorului. Astfel, investitorul va obține, după decizia Adunării Generale a Acționarilor, raportat la perioada în care el deținea acțiuni la Banca Transilvania (2019), o valoare brută a dividendului pe acțiune în valoare de 0,17 lei8. Valoare brută, deoarece dividenul se impozitează potrivit schemei de impozit pe profit, cu o valoare de 5%.

Div.brut=val.brută.div.xNr.acțiuni=0,17×400=68 lei.

Div.net=68-5%x68=68-3,4=64,6 lei.

În final, investitorul va avea câștiguri în valoare de 115,2 lei din speculă și 64,6 lei din dividende. În total, un câștig de 179,8 lei. Totuși, acest câștig este un căștig relativ, deoarece investitorul nu a vândut de facto acțiunile, calculele fiind făcute în ipoteza în care acesta le-ar vinde la un anumit moment în timp.

În continuare, voi calcula randamentul investiției la bursă. Trebuie menționat faptul că, în calculul randamentului nu se adună câștigul din dividende și impozitul datorat de contribuabil pe câștigul din transferul titlurilor de valoare.

Randament=(1140-1002)/1002×100=13,77%

Randamentul este, potrivit așteptărilor, mai mare față de randamentele anterioare, însă nelipsit de riscuri. Întrucât dacă investitorul s-ar fi decis mai târziu, la începutul lunii august a anului 2019, potrivit Fig.2, nu ar mai fi avut profit din acțiuni, iar randamentul ar fi fost negativ.

Concluzii

Decizia de a realiza un plasament financiar depinde de tipul de personalitate, de nivelul de risc la care este dispus investitorul să se supună și de efectul pe care acesta vrea să îl obțină. Prin analiza pieței și a factorilor săi, un potențial investitor ajunge să se convingă preponderent prin cunoștințe a priori de decizia cea mai satisfăcătoare pentru el.

Astfel, consider că, un investitor chibzuit va alege să își plaseze capitalul lichid în obligațiuni de stat din pricina riscului scăzut și a garantării câștigului, iar un investitor confient va alege să cumpere acțiuni, fie în scopul speculei, fie pentru dividendele primite anual.

Bibliografie

 1. Bodea Gabriela, Manual de Macroeconomie, UBB, editura Risoprint, ediția 2020. Cap. 4
 2. https://www.bancatransilvania.ro/bt-social-media-newsroom/stiri/banca-transilvania-mareste-dobanda-la-depozitele-in-lei-pentru-persoanele-fizice/
 3. https://www.mediafax.ro/social/emisiune-de-titluri-de-stat-de-centenar-populatia-poate-cumpara-titluri-de-stat-pe-2-ani-cu-o-dobanda-neimpozabila-de-4-5-de-luni-17703600
 4. http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/TradingSessionSchedule
 5. https://www.bancatransilvania.ro/files-aga/informatii-privind-plata-dividendelor-2019/procedura_dividend_bt_iunie_2019.pdf

1 Precizez faptul că rata inflației rămâne constantă pe toată durata de timp a investițiilor, deoarece depozitele bancare, cât și obligațiunile de stat sunt afectate de acest dezechilibru macroeconomic.

4 Acest lucru favorizează investiția în obligațiuni de stat; este un efect al scutirii de plată a impozitelor pe venit pentru contribuabili

5 Bursa de Valori București functioneză și sub starea de predeschidere a bursei, în intervalul orar 9:45-10:00 și de preînchidere a bursei, în intervalul orar 17:45-17:50, urmând ca de la ora 18:00 piața sa fie închisă.

6 Informații preluate de pe http://www.bvb.ro/TradingAndStatistics/TradingSessionSchedule la data de 11.04.2020

7 Bodea Gabriela , Manual de Macroeconomie UBB, editura Risoprint, ediția 2020, cap. 4

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.