Anunț finalizare proiect: Dezvoltarea activității economice a SC TECHNIQUE STAINLESS SRL prin achiziția de echipamente/utilaje noi SMIS 102298, Contract finanțare nr. 1285/06.03.2018

0

Proiectul “Dezvoltarea activității economice a SC TECHNIQUE STAINLESS SRL prin achiziția de echipamente/utilaje noi”, cod MySMIS 102298, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC TECHNIQUE STAINLESS SRL și are o valoare totală de 694.331,00 lei, din care 592.345,12 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectula fost prevăzut a se derula în perioada 06.03.2018 – 31.07.2018.

Proiectul a avut următorul Obiectiv General: Cresterea competitivității economice pe piața lucrărilor de construcții prin creșterea numarului de angajați calificați si prin dezvoltarea unui program investițional în vederea achiziționarii de utilaje de construcții noi si performante care să permită creșterea volumului si eficienței activității firmei în județul Alba si în regiune pâna la sfârsitul anului 2021.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:

  • Achiziționarea a 2 echipamente tehnologice noi: două buldoexcavatoare performante

  • S-au creat 5 noi locuri de muncă

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin aceasta investiție societatea comercială va putea oferii servicii de lucrări de construcții de calitate în comunitatea locală și în regiune, atât în ceea ce privește clădirile cât și lucrări de infrastructură, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia, si implicit, crearea de noi locuri de munca.

Date de contact beneficiar:
Sediu: Str. Cloșca Nr. 55, Ocna Mureș, 515700, Jud. Alba
Email: technique.ss@yahoo.com; grama.viorel@yahoo.com
www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here