Direcția Agricolă Cluj sprijină crescătorii de porci prin subvenții

0

În Monitorul Oficial al României nr. 39/16.01.2018 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 9/10.01.2018 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc”, pentru anul 2018.

Prin acest program vor fi subvenționați crescătorii de porci cu un număr par de purcei înțărcați (între 2 și 10) din rasele Bazna și/sau Mangalița. Crescătorii au obligația de a îngrășa acești purcei utilizând pentru furajare o rație standard (prevăzută în Anexa nr. 2) și să livreze către un procesator sau o altă persoană juridică minim 50% din efectivul primit inițial, la o greutate minima de 130 kg/cap, în viu. Deci crescătorii pot reține în exploatație (pentru reproducție sau consum propriu) maxim 50% din numărul de capete primite cu titlu gratuit.

În program mai trebuie să se înregistreze și furnizori de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița. Aceștia trebuie să dețină scroafe de reproducție înregistrate în Registrul genealogic al rasei respective și să furnizeze unui crescător de porci între 2 și 10 purcei înțărcați, identificați și înregistrați conform Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, la o greutate minima de 10 kg. Pentru fiecare purcel livrat în condițiile menționate anterior, furnizorul de purcei va primi 250 de lei. Sumele de bani vor fi virate lunar, după ce direcțiile pentru agricultură județene centralizează sumele din Cererile de plată depuse de furnizorii de purcei și solicită aceste sume de la MADR.

Între crescătorii de porci și procesatori, respectiv persoanele juridice definite la art. 3, lit. o), se vor ăncheia contracte pe modelul prevăzut în Anexa nr.1, în care sunt stabilite drepturile și obligațiile fiecărei părți. Dintre obligațiile asumate de procesatori, respectiv persoanele juridice definite la art. 3, lit. o), cea mai importantă este accea că vor plăti crescătorilor de porci contravaloarea animalelor contractate, dar nu mai puțin de 11 lei/kg, în viu.

Așadar, pentru un porc gras livrat în condițiile programului, crescătorul va primi cel puțin 1.430 de lei, adică 130 kg x 11 lei/kg. Desigur, suma poate crește dacă porcul este livrat la o greutate mai mare sau procesatorul este ”mai darnic” la preț.

În acest program o entitate poate participa doar într-o singură calitate: fie furnizori de purcei, fie crescători de porci, fie procesatori, respectiv persoane juridice definite la art. 3, lit. o).

Toate cele trei categorii enunțate mai sus vor depune cereri de însciere în program la direcțiile pentru agricultură județene. Cererile vor fi însoțite de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal sau, în cazul solicitantului persoană juridică, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (2), precum și copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

b) pentru beneficiari, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

c) copie de pe avizul/autorizația sanitară veterinară, în funcție de activitatea desfășurată, după caz;

d) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie, pentru furnizorii de purcei din rasele Bazna și/sau Mangalița.

Suma alocată pentru anul 2018 este de 4.600.000 lei, care corespunde la 18.600 capete purcei.

Termenul final pentru depunerea cererilor este 16 aprilie 2018 (90 de zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 9/2018).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here