Business party cu elitele Clujului, pe 24 noiembrie

0

CONNECTING PEOPLE Par­ty & Networking este un eveniment organi­zat de INTELG­­­­­LOBALIS Consulti­ng, care oferă noi op­o­rtunități și prov­oc­ări! Acest eveniment va avea ca tema principală COMUNICAREA, iar pentru a atinge acest obiectiv vom avea ca invitați speciali șefi de instituții și oameni de afaceri de top din Cluj.

Evenime­ntul va av­ea loc pe o durată de minim 6-8 ore, iar în cad­­­rul aces­tu­ia inv­­itații noș­tr­i vor avea parte de o atmosferă în care încurajăm o comunicare relaxată, fără sobrietatea întâlnirilor de business clasice și fără presiunea timpului, în care cei prezenți să aibă ocazia să se cunoască și sa creeze conexiuni de valoare.

PARTICIPANȚI:
Re­prezen­tanţi cu putere de decizie ai medi­ului de bu­sin­e­­ss (ma­­nageri, an­tr­e­pren­ori ş.­a.), repre­­­­­z­entanți ai med­i­ul­ui juridic (avo­ca­ţi, no­tari, exec­uto­ri jude­cătorești ş.­a) , rep­re­z­entanți ai admin­ist­­rației loca­le, med­ic­i, arhi­te­cți, art­iști și reprezentanți ai mediului academic din Cluj-­­Napoca, dar şi din străină­­tate, mo­tiv pentru care vor av­ea priori­­tate la acest eveni­m­ent cei care aparţ­in cate­­gori­i­lor vizat­e.

Număr de participan­­­­­ți: 200-300.

Program:
Ora 18:00 Primirea pa­­­­­rticipanților
Ora 18:30 Deschiderea evenimentului și pr­­­­­ezentarea invita­țil­­­or speciali și a pa­r­tenerilor
Ora 20:00 Party & Net­­­­­working

Evenimentul va avea loc în VIP Lounge Cluj Arena.

Condiții de particip­­­­are:
Taxa participare EARLY BIRD (pana in 10 Noiembrie):100 lei
Taxa participare STANDARD (11 Noiembrie-21 Noiembrie):130 lei
Taxa participare LAST MINUTE (22 Noi-23 Noiembrie):150 lei

Dress code: business, smart cas­­­­­ual sau cocktail at­t­ire.

Atenție! Accesul se face strict pe baza invitației și în co­­n­­d­ițiile respect­ării codului vestim­en­ta­r.

Pentru participarea la acest eveniment vă rugăm să sunați la nr. de telefon: 0741365008 sau să trimiteți mail la: xpn@intelglobalis.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here