ITM Cluj a controlat firmele care angajează zilieri

0

În perioada 09 octombrie – 13 octombrie 2017, ITM Cluj (Inspectoratul Teritorial de Muncă) a desfăşurat acţiuni de control în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii 52/2011, referitoare la exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. Au fost date 3 sancțiuni contravenționale, Au fost dispuse un număr de 10 măsuri, cu termene de realizare pentru neregulile constatate.

Motivarea Campaniei

În exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri se regăsesc următoarele aspecte:

– sustragerea beneficiarului de la obligaţia de a achiziţiona şi completa registrul de evidenţă a zilierilor;

– înţelegerea dintre beneficiar şi zilier, în urma căreia acesta din urmă prestează activitate cu caracter ocazional fără a fi înregistrat în registrul de evidenţă a zilierilor;

– nerespectarea de către beneficiar a prevederilor referitoare la durata activităţii ocazionale;

– depunerea la inspectoratele  teritoriale de muncă a registrului de evidenţă a zilierilor cu depăşirea termenului prevăzut de lege;

– folosirea în mod ilegal a forţei de muncă zilieră;

– asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a zilierilor de către beneficiari;

– însuşirea şi respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie de către zilieri şi stabilite de către beneficiari;

– utilizarea corectă a echipamentelor de muncă şi a echipamentelor individuale de protecţie puse la dispoziţia zilierilor de beneficiari.

Obiectivele Campaniei

– Identificarea angajatorilor care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea legislaţiei de către angajatorii din domeniile controlate;

– Creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi a zilierilor din domeniile controlate, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale;

– Identificarea angajatorilor care utilizează munca copiilor şi a tinerilor fără respectarea prevederilor Legii 52/2011;

– Determinarea angajatorilor de a respecta obligaţia de a înfiinţa, completa registrul de evidenţă a zilierilor şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

Rezultatele controalelor

Cu ocazia acestei campanii ITM Cluj a efectuat controale, în baza Legii 52/2011,  la un număr de 17 beneficiari. Au fost aplicate un număr de 3 sancţiuni contravenţionale sub formă de advertismente pentru neasigurarea zilierilor cu echipamente individuale de protecţie. Au fost dispuse un număr de 10 măsuri, cu termene de realizare, pentru următoarele nereguli constatate: nedepunerea la ITM Cluj în termenul prevăzut de lege a unei copii după registrul de evidenţă al zilierilor; prestarea de activităţi cu zilieri peste durata anuală admisă de lege.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here