Înalta Curte de Casație și Justiție: Doi consilieri locali din Turda, Nicolae Roș și Lucian Nemeș au pierdut procesul cu ANI

0

Decizie finală la Înalta Curte de Casație și Justiție doi consilieri locali din Turda, Nicolae Roș și Lucian Nemeș au pierdut procesul cu ANI.

ANI l-a găsit în conflict de interese pe viceprimar, după ce acesta ar fi votat pentru numirea tatălui său la conducerea Salinei Turda.

Detalii soluţie: Decizia nr.3168/15.11.2016.Admite recursul declarat de pârâta Agenţia Naţională de Integritate împotriva Sentinţei civile nr.48 din 27 ianuarie 2015 a Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Casează sentinţa atacată. Respinge acţiunea formulată de reclamantul Nemeş Lucian Bogdan, ca neîntemeiată. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2016.

Prima instanţă, Curtea de Apel Cluj îi dăduse dreptate lui Nemeş, în ianuarie 2015.

Solutia pe scurt: Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul NLB în contradictoriu cu pârâta ANI şi în consecinţă: Anulează raportul de evaluare nr.10737/G/II/14.03.2014 întocmit de către ANI în lucrarea nr. 24198/A/II/3.06.2013. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli cheltuieli de judecată reprezentând taxa de timbru. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare care se va depune la Curtea de Apel Cluj, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată în şedinţa publică din 27 ianuarie 2015.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și sâvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui NEMEȘ LUCIAN BOGDAN, fost viceprimar al Municipiului Turda.

NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, întrucât, în timpul exercitării mandatului, a participat la elaborarea proiectului de hotărâre privind alegerea domnului NEMEȘ VASILE în vederea numirii în Consiliul de Administrație al S.C. TURDA SALINA DURGAU S.A., a semnat expunerea de motive anexată proiectului de hotărâre și a votat introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.
Menționăm faptul că NEMEȘ VASILE este tatăl persoanei evaluate.

Astfel, NEMEȘ LUCIAN BOGDAN a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 76, alin. 1, din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „[…] viceprimarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Aleşii locali sunt […] consilierii locali […] În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică […]”, precum și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”.” se precizează în comunicatul remis de Agenţia Naţională de Integritate.

Lucian Nemeş a susţinut că nu este vinovat şi că s-a abţinut de la votul pentru numirea tatăLui său la conducerea Salinei Turda.

Nemeş Lucian este de profesie avocat, având un masterat în domeniul dreptului european şi al afacerilor. A îndeplinit funcţiile de consilier local şi judeţean, din partea formaţiunilor politice PPDD şi UNPR.

Roș Nicolae este într-o situație asemănătoare: Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă, precum și sâvârşirea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție în cazul lui ROȘ N. NICOLAE, Consilier local în cadrul Consiliului Local Turda, Județul Cluj.

ROȘ N. NICOLAE a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât, în exercitarea funcției de consilier local, a participat la elaborarea proiectului de hotărâre prin care tatăl acestuia, ROȘ NICOLAE, a fost numit în Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. și a semnat expunerea de motive a acestui proiect. Mai mult, ROȘ N. NICOLAE a votat introducerea pe ordinea de zi a „proiectelor de hotărâre pentru candidații la Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA.

Care sunt consecințele deciziei Înaltei Curți? Agenția Națională de Integritate menționează următoarele: „Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.