PACT cere interzicerea folosirii cianurilor în minerit

0

Într-un comunicat trimis presei, Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) cere implementarea unor măsuri mult mai stricte de protejare a mediului înconjurător din țara noastră. Forța politică recent înființată susține că este primul partid românesc care a introdus în programul său politic oprirea utilizării de cianură în industria minieră.

Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) susține gestionarea în mod durabil a resurselor și a serviciilor oferite de către mediul înconjurător. Pentru atingerea acestui deziderat sunt necesare proiecte de ameliorarea a calității aerului, a apelor și a solului, precum și protejarea biodiversității. Din multe puncte de vedere, indicatorii de mediu plasează România la coada clasamentului european, cu excepția indicatorilor biodiversității și a calității apelor/solului, care se află într-o stare mai puțin îngrijorătoare față de celelalte state membre.

PACT consideră că protejarea mediului din România este o chestiune care ține de securitate națională, din moment ce de starea mediului unei țări depinde sănătatea populației sale.

Dezvoltarea ecoturismului se bazează de asemenea pe conservarea bogăției de resurse naturale de care dispune România. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor propune următoarele măsuri pentru protejarea mediului, grupate în 4 categorii:

1. Reîmpădurirea României

2. Biodiversitate = Modernitate

3. Prețuim calitatea aerului, a apelor și a solului

4. Gestionarea deșeurilor în mod sustenabil

Impunerea unei campanii de informare ample, la nivel național, cu privire la accesul publicului la baza de date a Ministerului Mediului care arată în timp real locurile unde se încarcă lemn din defrișări, pentru ca acestea să fie comparate cu ceea ce se declară în foile de transport;

Creșterea nivelului de calificare a personalului silvic, respectiv eliminarea actelor de corupție și trafic de influență în domeniu;

Clarificarea situației proprietăților, intabularea și realizarea lucrărilor de cadastru;

Introducerea unei taxe pentru reîmpădurire la tăiere;

Selecția speciilor pentru lucrările de împădurire și reîmpădurire, în armonie cu ecosistemele existente și adaptate la microclimatul local, respectiv la evoluția acestuia odată cu procesul de încălzire globală și deplasare a zonelor fito-geografice;

Creșterea consumului de biomasă în instalații moderne prin peletizare și ardere;

Modernizarea și tehnologizarea încălzirii locuințelor din mediul rural;

Crearea de culoare de migrare pentru specii locale în ecosisteme traversate și fragmentate de lucrări de infrastructură publică, în special în zone alpine;

Luarea măsurilor necesare pentru a limita numărul păsărilor migratoare afectate de extinderea rapidă, pe suprafețe mari, a parcurilor eoliene construite în zona Dobrogea, în apropierea culoarelor de migrație a numeroase specii către și dinspre Delta Dunării;

Găsirea soluțiilor pentru compensarea echitabilă și predictibilă a proprietarilor de terenuri în arii protejarea astfel încât aceștia să fie încurajați să își îndeplinească obligațiile;

Stabilirea, actualizarea și/sau adaptarea măsurilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate pentru asigurarea conservării habitatelor naturale și a speciilor sălbatice în contextul existenței schimbărilor climatice;

Interzicerea folosirii cianurilor în minerit și promovarea tehnologiilor prietenoase cu mediul și a alternativelor sustenabile;

Elaborarea planurilor regionale de management al biodiversității, cu scopul de a identifica zonele prioritare pentru conservarea peisajului și coordonarea eforturilor de recuperare a speciilor și comunităților amenințate;

Dezvoltarea, îmbunătățirea și implementarea eficientă a sistemului național de monitorizare a stării de conservare a habitatelor naturale și a speciilor sălbatice de interes comunitar, pentru a evalua atât vulnerabilitatea, cât și eficiența măsurilor și a planurilor de conservare propuse;

Reducerea ponderii energiilor neregenerabile (cărbune, păcură, petrol, iar pe termen lung, gaz natural) și substituirea treptată a acestora, în ritm susținut, cu energii cu impact redus asupra mediului (hidro, eolian, solar și altele);

Replanificarea traficului urban prin implementarea sistemelor GIS (sistem de informații geografice — de geolocalizare), care să eficientizeze transportul public prin modelarea fluxurilor de călători, sincronizarea semafoarelor și depistarea oricăror probleme în sistem (accidente, întreruperi, defectări ale sistemelor electrice), coroborat cu construirea de parcări, instituirea de sensuri unice și aplicarea unei taxe pentru acces în centrul orașului cu autovehiculul;

Alocarea fondurilor europene pentru proiecte de reabilitare a siturilor contaminate, în mod transparent, pentru a evita abuzurile înregistrate în prezent;

Crearea unui sistem de monitorizare a traseului deșeurilor de la operatorul care colectează, la cel care recepționează și procesează/ valorifică/ depozitează deșeurile;

Stabilirea unor standarde minime pentru colectare selectivă/ reciclare a deșeurilor la nivel național, pentru a eficientiza atingerea țintelor stabilite pentru anul 2020;

Implicarea directă a autorităților locale în responsabilizarea localnicilor, monitorizarea atentă a informațiilor legate de gestiunea deșeurilor, a prevederilor legale, a mijloacelor puse la dispoziție populației;

Introducerea în curriculumul de învățământ a unor ore de protecție a mediului (ce pot fi ținute de profesori de biologie, geografie, chimie sau de educație civică; aceste cursuri pot fi făcute interactive prin colaborarea cu societatea civilă activă pe domeniul protejării deșeurilor);

Creșterea gradului de reutilizare sau reciclare a materialelor incluse în fluxul de deșeuri, reducerea volumului de material ce trebuie gestionat drept deșeuri prin promovarea proceselor de simbioză industrială și aplicarea conceptului de eficiența resurselor în gestionarea durabilă a deșeurilor;

Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile și compostarea lor, respectiv stimularea producției de biogaz cu destinație energetică la nivel local;

Dezvoltarea de colaborări dintre investitori privați, autorități publice, sectorul non-guvernamental și mediul academic pentru accesarea finanțării europene pentru implementarea proiectelor în domeniul gestiunii deșeurilor.

Pentru a contribui la ‘PACTul pentru România’, capitolul ‘Un Mediu Curat’, vă rugăm să accesați următorul link: http://www.pactpentruromania.ro/mediu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here