Romani CRISS scrisoare deschisă către ministrul justiției

0

Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS a adresat ministrului o justiției o scrisoare deschisă, prin care îi cere să șteargă de pe site informațiile cu privire la profilul statistic al persoanelor private de libertate în România la sfârșitul lunii august 2015.

 Vă prezentăm, în rândurile de mai jos, scrisoarea adresată ministrului justiției de către organizația non-guvernamentală Romani CRISS.

MINISTERUL JUSTIŢIEI ÎNCALCĂ LEGEA: COLECTEAZĂ DATE ETNICE ȘI RELIGIOASE DESPRE PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

Stimată doamnă Ministru,

Romani CRISS protestează vehement cu privire la faptul că Ministerul Justiției a publicat pe website-ul instituției pe care o conduceți profilul statistic al persoanelor care erau private de libertate în România la sfârșitul lunii august 2015 și vă solicită să încetați de îndată acest demers și să distrugeți în termen de trei luni toate datele referitoare la apartenența etnică și religioasă a persoanelor private de libertate.

Datele făcute publice includ etnia (prezentată ca „naționalitate”), cetățenia, religia, nivelul de studii și experiența dizabilității în cazul populației private de libertate. Colectarea acestor date cu privire la etnie și religie și circularea lor în interiorul sistemului de justiție și către publicul larg constituie o discriminare clară și o încălcare a dreptului la demnitate umană. Mai mult, acest lucru constituie și o încălcare a prevederilor legii 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele privitoare la etnie și religie sunt centralizate și puse la dispoziția instanțelor de judecată prin Sistemul European de Informații cu Privire la Cazierele Judiciare – ECRIS. Astfel, instanțele au acces la date care sunt irelevante pentru exercitarea actului de justiție, dar care pot influența modul de desfășurare și rezultatele acestuia. Cu alte cuvinte, vulnerabilitatea anumitor categorii de cetățeni români este adusă în sala de judecată. Prin această practică se creează riscul real ca stereotipurile și prejudecățile etnice și religioase să conteze în stabilirea vinovăției, încadrarea legală a faptei sau stabilirea pedepsei, realizându-se un tratament discriminatoriu al persoanelor.

Pe lângă riscul concret și imediat de a afecta corectitudinea judecății, colectarea și centralizarea datelor etnice și religioase în cazul populației private de libertate aduce și riscul folosirii ulterioare a informațiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost obținute. Strângerea datelor etnice și religioase este interzisă în prezent prin lege tocmai pentru că astfel de informații au fost folosite în regimurile totalitare împotriva grupurilor și comunităților indezirabile.

Stimată doamnă Ministru,

După cum știți, statul român a mai colectat date etnice într-o manieră similară și în mai 1942, date pe care le-a folosit începând din iunie 1942 pentru exterminarea romilor prin deportarea romilor în Transnistria. În cazul de față, riscul unei utilizări frauduloase în viitor a datelor etnice și religioase este accentuat de conexiunea explozivă de tipul dintre etnie și infracționalitate.

Romani CRISS solicită Ministerului Justiției să reintre în legalitate, punând capăt imediat practicii de colectare a datelor etnice, religioase și privitoare la dizabilități. Totodată, solicităm Ministerului să elimine din sistemul informatic ECRIS mențiunile privitoare la apartenența etnică și religioasă a persoanelor private de libertate; să elimine integral această practică distructivă a colectării unor asemenea date, inclusiv la nivel local atât în format electronic cât și fizic. Având în vedere gravele prejudicii cauzate de Ministerul Justiției, vă solicităm ca aceste demersuri de remediere să fie realizate sub supervizarea reprezentanților grupurilor vizate și cu informarea publicului larg.

Romani CRISS a formulat o plângere către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării solicitând sancționarea cu amendă a Ministerului Justiției și obligarea Ministerului la eliminarea acestor practici discriminatorii.

Cu stimă,
Marian Mandache
Director executiv
Romani CRISS

La adresa: http://www.just.ro/date-statistice

Presalocala nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute în comunicatul primit. Responsabilitatea conţinutului aparţine emitentului comunicatului de presă.

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here