Reabilitarea clădirii Teatrului Național și a Operei Române din Cluj-Napoca, uitată de Ministerul Culturii? | UPDATE replica Ministerului Culturii

0
Sursa fotografiei: www.infomusic.ro

La începutul anului, pe site-ul oficial al Guvernului României fusese publicat un document prin care se arăta faptul că reabilitarea și modernizarea, printre altele, a clădirii Teatrului Național „Lucian Blaga” și a Operei Naționale Române din Cluj-Napoca ar reprezenta o prioritate pentru Ministerul Culturii. Conform acelui document, de îndată ce urma să fie găsită finanțarea în acest sens, lucrările urmau să fie demarate.

De la publicarea planului strategic pe anul 2016 al Ministerului Culturii aici și până la realizarea lucrărilor promise ar fi doar un pas, odată ce finanțarea ar fi găsită. Pentru că, după cum se poate observa, lucrările nu au fost încă demarate, consilierul local din partea PNL, Ioan Bîldea, a dorit să afle dacă au fost făcuți pași în realizarea acestui obiectiv.

Astfel, acesta a transmis o solicitare Ministerului Culturii, în atenția ministrului Vlad Alexandrescu, prin care a cerut să afle „care este stadiul îndeplinirii obiectivului «Obținerea finanțării și demararea procedurilor pentru restaurarea și modernizarea clădirii Teatrului Național «Lucian Blaga» din Cluj-Napoca», inclus de către Ministerul Culturii pe lista de priorități strategice pe anul 2016 la poziția k-04: http://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/MC_Plan_strategic.pdf.

UPDATE: 05.04.2016: Ministerul Culturii a transmis un drept la replică cu privire la solicitarea transmisă de Ioan Bîldea. În cele ce urmează, o vom relata integral:

„Ministerul Culturii face următoarele precizări în legătură cu articolul intitulat „Reabilitarea clădirii Teatrului Național și a Operei Române din Cluj-Napoca, uitată de Ministerul Culturii?”, publicat pe site-ul www.presalocala.com și ca răspuns la petiția adresată ministrului Culturii de domnul Ioan Bîldea – consilier local PNL Cluj-Napoca:

Ministerul Culturii a păstrat o permanentă preocupare față de starea de degradare a monumentului și a funcționalității clădirii în care își desfășoară activitatea două instituții artistice de primă mărime, referindu-ne aici la Teatrul Național „Lucian Blaga” și Opera  Națională  Română  Cluj-Napoca. Astfel, în cursul anului 2015, s-au concretizat primele discuții la nivelul Ministerului Finanțelor Publice pentru cooptarea unui finanțator extern, în speță a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, în vederea acordării României a unei noi linii de creditare care să asigure resursele financiare necesare realizării lucrărilor de consolidare, restaurare și modernizare a clădirii Teatrului Național clujean.

În acest scop, Ministerul Culturii, prin compartimentul de specialitate Unitatea de Management a Proiectului, a purtat constant discuții cu reprezentanții creditorului extern și ai Ministerului de Finanțe, aflându-ne în prezent în plin proces de realizare a documentației (dosarul de negociere cuprinde numeroase detalii și informații tehnice, financiare, socio-economice și studii de impact) care va intra în dezbaterea și analiza internă a comitetului de conducere a Băncii în următoarea perioadă.

Menționăm că, în cadrul ultimei întrevederi cu oficialii Băncii și ai Ministerului de Finanțe care a avut loc în data de 30 martie, a fost detaliat planul de acțiuni și procedurile instituționale de îndeplinit în perspectiva finalizării dosarului de aplicație.

Așa cum ne-am asumat prin documentul pe care îl invocați, respectiv „Priorități strategice – Ministerul Culturii” – unde se stipulează „Obținerea finanțării și demararea procedurilor pentru restaurarea și modernizarea clădirii Teatrului Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, finalizare: Iunie / 2016” – și dat fiind stadiul avansat al discuțiilor, există premisele obținerii, în decursul următoarelor câteva luni, a acordului de principiu al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea acestui obiectiv, căruia i se alătură Muzeul Național de Istorie a României.

Atragem însă atenția asupra faptului că sintagma „demararea procedurilor pentru restaurarea și modernizarea clădirii” se referă exclusiv la faza preliminară, de pregătire a documentelor legale și tehnice care vor sta la baza procedurilor de achiziție publică deschisă pentru contractarea serviciilor de proiectare și, ulterior, a lucrărilor de execuție a lucrărilor, astfel încât începerea efectivă a investiției nu poate fi luată în calcul pentru anul în curs. De altfel, Ministerul Culturii nu a inclus, expressis verbis, începerea lucrărilor în anul 2016 în niciunul din documentele sale interne sau publice și vă invităm să nu denaturați natura promisiunile asumate, asigurându-vă atât de buna credință a Ministerului, cât și de celeritatea procesului de obținere a resurselor financiare.

Găsim, astfel, nefondate motivele care ar fi stat la originea petiției ce ne-a fost adresată de domnul Ioan Bîldea – consilier local al municipiului Cluj-Napoca, așa cum sunt prezentate acestea de site-ul www.presalocala.com, din care cităm:

„Conform acelui document (n.n. „Priorități strategice – Ministerul Culturii”), de îndată ce urma să fie găsită finanțarea în acest sens, lucrările urmau să fie demarate.

De la publicarea planului strategic pe anul 2016 al Ministerului Culturii aici și până la realizarea lucrărilor promise ar fi doar un pas, odată ce finanțarea ar fi găsită. Pentru că, după cum se poate observa, lucrările nu au fost încă demarate, consilierul local din partea PNL, Ioan Bîldea, a dorit să afle dacă au fost făcuți pași în realizarea acestui obiectiv.”

Având convingerea că răspunsul nostru este edificator, vă asigur, domnule consilier local, de dorința noastră fermă și eforturile constante pentru ca monumentala clădire a Teatrului Național și Operei Române Cluj-Napoca să poată fi redată comunității la justa ei valoare arhitecturală, istorică și culturală într-un interval rezonabil de timp.”

 

 

 

 

 

 

 

31.04.2016

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here