De ce nu raman copiii rromi la scoala?

1

Fundația Roma Education Fund Romania, o organizaţie care militează pentru reducerea decalajului educațional între populația romă și ne-romă, prezintă principalele constatări ale studiului Părăsirea timpurie a școlii – cauze și efecte, care semnalează complexul de factori care determină abandonul școlar în principal în rândul elevilor de etnie romă. În cadrul aceluiaşi eveniment, UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei prezintă studiul Estimarea dimensiunii de abandon școlar folosind metoda analizei pe cohortă care arată nivelul de abandon şcolar existent în ciclul primar și ciclul gimnazial.

Studiul Părăsirea timpurie a școlii – cauze și efecte a fost inițiat de Roma Education Fund Romania în cadrul proiectului Oportunități egale în educație pentru o societate incluzivă și s-a derulat în 19 județe din Regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est pe un eșantion de 1.631 elevi de elevi și părinți romi și ne-romi. Principalele concluzii care se desprind în urma cercetării arată că absenteismul școlar și riscul părăsirii școlii sunt mai mari în rândul elevilor romi comparabil cu cei ne-romi.

Cercetarea a relevat existența unei discriminări în clasă, elevii romi fiind așezaţi de cele mai multe ori în ultima sau penultima bancă și având coleg de bancă, mai degrabă, un elev rom decât unul ne-rom. Ponderea elevilor romi care provin din familii defavorizate social este semnificativ mai mare comparabil cu elevii ne-romi aflați în aceeași situație. Fiecare al treilea elev rom care a participat la cercetare (29,2%) a declarat că a trăit în ultima lună cel puțin o dată experiența de a merge la școală înfometat deoarece nu a avut mâncare acasă. Un sfert din familiile elevilor romi intervievați (25,5%) au ca venit principal alocația copiilor, în timp ce în familiile ne-rome aceeași situație se întâlnește la 11,1% din cazuri.

Dacă 3.4% dintre părinții elevilor ne-romi se încadrează în categoria „fără școală sau cel mult educație primară”, ponderea elevilor romi ai căror părinți sunt în aceeași situație este de 29.1%. În analiză a fost considerat părintele/tutorele cu educația cea mai înaltă din familie. Diferența arată discrepanţa majoră dintre părinţii de etnie romă şi cei ne-romi care participă la procesul educațional al elevului – în ghidajul prin sistemul școlar, la realizarea temelor, capacitatea părintelui de rezolvare a dificultăților întâmpinate de elev pe parcursul școlar, dezvoltarea abilităților cognitive în primii ani de viață prin stimularea vocabularului și a asocierilor de idei.

„Cercetarea realizată de Fundaţia Roma Education Fund Romania în cadrul proiectului Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă arată că elevii romi chestionaţi din cele 19 judeţe unde a avut loc studiul inclusiv cei care au aceleaşi condiţii sociale ca cei ne-romi nu beneficiază de acceaşi educaţie de calitate, precum elevii ne-romi. În ciuda eforturilor de până acum de rezolvare a problemelor, rezultatele raportului arată că şcoala românească continuă să fie un mediu de reproducere a inegalităţilor sociale.”, a declarat Eugen Crai, Director Naţional al Fundaţiei Roma Education Fund Romania.

Folosind o nouă perspectivă în cercetarea abandonului şcolar – analiza pe cohorte, studiul elaborat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei împreună cu UNICEF presupune urmărirea participării la educație a unei cohorte de elevi, pe întreg parcursul unui ciclu școlar (I-IV, V-VIII) și calcularea pierderilor înregistrate în această perioadă ca urmare a abandonului, repetenției sau a altor cauze (exmatriculare, deces). Cercetarea s-a desfășurat la începutul anului 2011 în cinci unități școlare, atât din mediul urban cât și din mediul rural, situate în județele Arad, Vrancea, Caraș Severin, Brașov și Tulcea. Au fost analizate 16 clase din ciclul primar și 12 clase din ciclul gimnazial pe perioada anilor școlari 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 și 2009/2010.

Cercetarea arată că unu din patru elevi înscrişi în ciclul primar părăseşte şcoala înainte de finalizarea clasei a IV-a, în timp ce în ciclul gimnazial jumătate din elevii înscrişi în clasa a V-a nu finalizează clasa a VIII-a. Pierderile şcolare variază în funcţie de clasa în care se află elevul, cele mai mari pierderi înregistrându-se în clasa a II-a şi a III-a din ciclul primar, iar din ciclul gimnazial fiind clasele a V-a şi a VII-a. În învăţământul primar, principala categorie de pierderi școlare este reprezentată de repetenție, în timp ce la nivel gimnazial pe primul loc se situează abandonul şcolar. Corelarea datelor culese în cadrul cercetării cu cele înregistrate de şcoli în chestionarele statistice indică existența unor distorisiuni, în special în cazul nivelului gimnazial, care conduc la o sub-evaluare a fenomenului real de abandon.

„Eforturile UNICEF din ultimii ani se concentrează pe reducerea abandonului și absenteismului școlar. Este esențială o abordare din mai multe direcții a fenomenului, iar orice intervenție trebuie însoțită de eforturi constante pentru îmbunătățirea politicilor pentru incluziune și participare școlară. Dacă oferim acces la educație de calitate tuturor copiilor și promovăm exemplele de succes, putem contribui la schimbarea în bine a vieților celor aproape 400.000 de copii care nu se află în școală”, a declarat Edmond McLoughney, Reprezentant UNICEF România.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here