Principiile si rolul asigurărilor sociale

0

Asigurarile sociale sunt o componenta importanta a sistemului de securitate sociala si desemneaza regimul de natura contractuala prin care, intr-un cadru legislativ adecvat si prin organisme corespunzatoare se garanteaza protectia unor persoane numite “asigurati” impotriva anumitor consecinte ale unor eventualitati determinate in mod obisnuit: boala, batranete, maternitate.

Sistemul asigurarilor sociale functioneaza pe baza urmatoarelor principii:

a) Principiul unicitatii

Conform acestui principiu se organizeaza si functioneaza un singur sistem public national de asigurari sociale garantat de catre stat. Prin instituirea sistemului unic se urmareste diminuarea riscurilor care decurg din existenta mai multor sisteme de asigurari sociale, dintre care, cele mai mici ajung inevitabil in dificultate, necesitand solutii pe termen mediu sau pe termen lung.

Unicitatea sistemului de asigurari sociale este expresia solidaritatii societatii in general, si intre generatii, in special. Constituirea sistemului a avut in vedere structura ocupationala ca urmare a restructurarii economiei, a constituirii si functionarii mecanismului de piata.

b) Principiul obligativitatii

Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri si indeplinesc conditiile prevazute de lege, sunt cuprinse prin efectul legii in sistemul public national de asigurari sociale.

c) Principiul generalitatii

Caracterul obligatoriu al asigurarilor sociale da consistenta securitatii sociale si este corelativ garantarii de catre stat a acestui sistem si reduce posibilitatea lipsei veniturilor. Conform acestui principiu, toti cetatenii activi, pensionarii, membrii familiei sunt ocrotiti prin asigurarile sociale.

d) Principiul garantarii de catre stat a drepturilor de asigurari sociale

Cetatenii sunt ocrotiti in toate cazurile si pentru toata perioada de pierdere a capacitatii lor de munca, iar mamele se bucura si de ocrotire sociala deosebita in caz de sarcina, pentru ingrijirea copilului.

e) Principiul contributivitatii

Fondurile sistemului public national de asigurari sociale se constituie pe seama contributiilor platite de agentii economici, avocatii, institutiile cultelor, si din contributiile persoanelor fizice care folosesc personal casnic sau angajeaza salariati pentru alte activitati.

Salariatii  platesc o contributie de 3% pentru pensia suplimentara, deci persoanele respective vor primi doua pensii: pensia principala si pensia suplimentara.

Prin reforma asigurarilor sociale se preconizeaza ca o parte din contributiile actuale de asigurari sociale sa fie trecute in sarcina salariatilor.

I varianta- 50% din contributiile de asigurari sociale sa fie suportata de agentii economici ai institutiilor, si cealalta parte, de salariati.

II varianta- 67% din contributie sa ramana in sarcina agentilor economici ai institutiilor, si 33% de salariati.

f) Principiul egalitatii de tratament

Persoanele asigurate au aceleasi drepturi si obligatii daca indeplinesc aceleasi conditii prevazute de lege.

Cetatenii strainii sau apatrizii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei sunt cuprinsi in sistemul public roman de asigurari sociale, fiind tratati la fel, fara discriminare, cu cetatenii romani.

Cetatenii ce-si desfasoara activitatea in strainatate, in interesul statului roman, sunt cuprinsi in sistemul asigurarilor sociale. Persoanele asigurate in sistemul nostru national de asigurari sociale si care-si stabilesc resedinta in strainatate, beneficiaza de drepturile de asigurari sociale in conditiile prevederilor internationale pe care Romania le-a incheiat.

g) Ocrotirea cetatenilor se realizeaza in concordanta cu cerintele eticii si echitatii sociale.

Pensiile si celelalte forme de ocrotire sunt reglementate pe baza contributiei aduse de fiecare la dezvoltarea societatii noastre, urmarindu-se realizarea unui raport intre venitul din salarii si venitul din pensii menit sa stimuleze salariatii. Se realizeaza prin stabilirea unor proportii rationale intre diferite categorii de pensii. Au loc trimiteri la tratament balnear gratuit a persoanelor cu pensii mici, trimiteri la odihna a familiilor cu mai multi copii.

h) Pensiile de asigurari sociale sunt scutite de orice impozite si taxe

Toate pensiile de asigurari sociale, precum si actele procedurale pentru dobandirea lor nu sunt impozabile si nici taxabile.

In cazul asigurarilor sociale ale agricultorilor, sunt scutite de impozite si taxe, atat pensiile, cat si indemnizatiile de asigurari sociale.

Toate actele procedurale care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau indemnizatie de asigurari sociale introduse in instante judecatoresti, sunt scutite de orice taxe (timbru judecatoresc).

i) Imprescriptibilitatea dreptului la pensie si la indemnizatiile asigurarilor sociale

Personalul, membrii cooperatori, asociatii si ceilalti cetateni care indeplinesc conditiile legale au dreptul sa ceara oricand stabilirea dreptului la pensie, indemnizatii de asigurari sociale.

j) Pensiile si indemnizatiile de asigurari sociale nu pot fi cedate nici total, nici partial

Pensiile si indemnizatiile de asigurari sociale constituie un drept personal al cetateanului si nu pot face obiectul vreunei tranzactii, nu pot fi limitate si nu pot fi cedate nici total, nici partial, deoarece sunt menite sa asigure conditii decente de viata persoanei careia i-au fost conferite.

k) Principiul autonomiei si descentralizarii

Asigurarile sociale trebuie sa fie autonome, sa nu mai fie conduse de stat, ci de organe proprii alese, care sa administreze fondurile in interesul pensionarilor.

Rolul asigurarilor sociale rezulta din latura noua si din principiile care stau la baza lor, precum si din modul cum se constituie si se folosesc fondurile banesti respective. Pe masura dezvoltarii economiei nationale s-au dezvoltat si perfectionat si asigurarile sociale.

Asigurarile banesti au menirea sa creeze conditii de viata cetatenilor care isi pierd total sau partial capacitatea de munca, sa asigure conditii de existenta persoanelor care  ating o anumita limita de varsta, sa asigure conditii decente de viata succesorilor persoanei decedate.

Prin reglementarea veniturilor de asigurari sociale, prin modul de acordare a pensiilor, a ajutoarelor prin acordarea biletelor de odihna si de tratament balnear, asigurarile sociale contribuie intr-o anumita masura la ingradirea si eliminarea elementelor exploatatoare.

Asigurarile sociale cuprind o serie de norme pentru infaptuirea unei tot mai bune  igiene si securitati a  muncii, prevenirea imbolnavirilor, refacerea si intarirea sanatatii cetatenilor si a familiilor acestora, ceea ce are drept urmare mentinerea si cresterea capacitatii de munca a angajatilor si folosirea ei in mod rational.

Asigurarile sociale sunt o parghie pe care statul o foloseste si pentru intarirea disciplinei in munca, stimularea contributiilor cetatenilor. Pin modul cum sunt reglementate, prin indemnizatiile platite si prin unele ingradiri prevazute, asigurarile sociale contribuie la respectarea si intarirea disciplinei in munca, cu efecte pozitive asupra productivitatii muncii, dezvoltarii fortelor de productie si realizarii indicatorilor economici si sociali.

Alaturi de alti factori, sistemul asigurarilor sociale au un rol important in educarea cetatenilor, in dezvoltarea constiintei cetatenesti, in promovarea echitatii sociale; ele cultiva atitudinea responsabila fata de munca si stimuleaza intemeierea, dezvoltarea si intarirea familiei, cresterea natalitatii, contribuind astfel la respectarea normelor de convietuire sociala si la dezvoltarea atitudinii de aparare a avutului public si privat.

Prin avantajele acordate, prin formele de protectie, asigurarile sociale stimuleaza ridicarea calificarii personalului, imbunatatirea calitatii muncii, stabilitatea salariatilor in aceeasi unitate, stimularea realizarii unei vechimi mari in munca, combaterea absentelor nemotivate de la munca.

Prin intermediul asigurarilor sociale se exercita control financiar cu ocazia incasarii veniturilor, cu prilejul efectuarii cheltuielilor pentru plata pensiilor, indemnizatiilor, in acest fel, asigurarile contribuie la respectarea legalitatii, intarirea disciplinei economico-financiare, obtinerea unor rezultate cat mai bune.

Majoritatea veniturilor asigurarilor sociale se realizeaza in procesul distribuirii primare a venitului national. Cea mai mare parte a cheltuielilor de asigurari sociale reprezinta o redistribuire a venitului national (acordarea de pensii, ajutoare, indemnizatii, trimiteri la odihna si tratament).

Cu ocazia incasarii veniturilor si al efectuarii cheltuielilor de asigurari sociale, organele de asigurari sociale si cele financiar-bancare controleaza nu numai respectarea normelor de asezare si incasare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor la organizarea stiintifica a productiei si a muncii, ci si folosirea rationala a fortei de munca, a mijloacelor de munca si banesti.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here