Model contractat de subînchiriere spatiu intre firme

0

I. PARTILE:

1. S.C. „………………………………” S.R.L. cu sediul in str. ………………………. nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., localitatea ………………………………………, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. …………, cod fiscal ………….. Reprezentata prin dl. ……………………………….. legitimat cu …………………… seria ……., nr. …….. eliberat de ………………………. la data de …………., valabil pana la ……………, in calitate de proprietar

si

2. S.C. „………………………………….” S.R.L. cu sediul in str. …………………………… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., sector …., localitatea ……………………………….., inregistrata la Registrul Comertului cu nr. ………….., cod fiscal ……….. Reprezentata prin dl. ………………………………………….. legitimat cu………………………………….., seria ………., nr…… eliberat de  …………. la data de ………., valabil pana la …………….. in calitate de chirias

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

– Spatiul in suprafata de ……. m2 situat in str. ……….. nr. …., bl. …., sc. …., dobandit de proprietar prin actul de inchiriere cu nr. ……… din data …………

III. CLAUZE:

– Proprietarul pune la dispozitia chiriasului spatiul in suprafata de ……. m2 patrati situat in str. ……….., nr. …., bl. ….., sc. …., pentru activitati de …………………………………………..

– Chiria lunara este de ………………………….. si va fi platita de chirias proprietarului in data de …………… a fiecarei luni.

– Durata contractului este de ………………………. cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor parti.

S.C. „……………………” S.R.L.

……………………..

S.C. „…………………….” S.R.L.

……………………

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here