Care sunt piedicile Turciei, care stau în cale aderării la Uniunea Europeană?

0

Turcia este o tară întinsă pe două continente. Majoritatea teritoritoriului, în proporţie 97% se află în Asia ( Anatolia ), iar restul de 3% în Europa ( Peninsula Balcanică ). Strâmtoarea Bosfor desparte partea europeană a Turciei de cea asiatică.

Populaţia statului este în jur de circa 75 milioane locuitori conform ultimelor estimări. Statul turc, este unul secular( laic ), fară a avea o religie oficială. Cu toate acestea 99% din populaţie se declară musulmană, majoritatea fiind suniţi.

Turcia este parte a mai multor organizaţi internationale precum: ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC şi Consilul Eurupean.

Mulţi consideră Turcia ca fiind o parte a Europei, în principal datorită caracteristicilor şi influenţelor sale culturale, istorice şi politice.

Context general

   Odată cu sfârsitul primului război mondial şi cu căderea Imperiului Otoman. Noul stat care a luat fiinţă în urma destrămări imperiului şi anume Republica Turcia, a ales să dezvolte şi să menţină o relaţie strânsă cu Europa. Aceată relaţie este evidenţiată printr-o serie de realizări a Turciei în raport cu Uniunea Europeană. Printre care putem menţiona faptul că Turcia, este membru fondator al Consiliului European. O altă realizare în context european este devenirea din 1963, ca stat asociat Comunităţi Economice Europene ( organism care ulterior a precedat Uniunea Europeană ). Urmând ca în anul 1987, Turcia, să devină membru cu drepturi depline în cadrul organismului ( CEE ). În 30 octombrie 2005, statul turc a inceput negocierile de aderare la Uniunea Eurpeană. In cursul spre integrare europeană, Turcia, întâmpină numeroase piedici care fac să fie tot mai indepărtat, chiar compromis procesul aderări.

 1. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană

     Ca orice stat european care urmăreşte integrarea europeană, Turcia, trebuie să îndeplinească criteriile obligatori de aderare, care sunt formalizate în cadrul Tratului de la Copenhaga, care prevede urmatoarele criterii:

 1. Criteriul politic: acest criteriu impune statelor respectarea statului de drept, prin existenţa unor instituţi puternice, stabile, care să garanteze democraţia, supremaţia legi, respetarea drepturior şi libertaţilor cetăţeneşti, protecţia minoritătilor. Putem observa ca Turcia nu satisface îndeajuns acest criteriu, în loc să consolideze statul de drept, din contră acesta îl diluează. Acest lucru poate fi observat prin implicarea şi coordonarea de către guvernul turc a instituţilor independete, instituţi cu grad ridicat de influenţă politică, ceea ce pune în pericol democraţia. Printre acţiunile guvernului mai putem enumera: lipsa transparenţei, nivelul ridicat al corupţiei în cadrul guvernului, cât şi în alte instituţi din subordinea acestuia. Interzicerea anumitor reţele de socializare şi site-uri, etc. Ce contravin criteriului politic impus de UE.
 2. Criteriul economic: acesta impune ţărilor în curs de aderare existenţa unor economi de piaţă funcţionale, capabile încât să facă faţă presiunilor competitive şi forţelor de piaţă din cadrul Uniunii Europene.

Populaţia statului este în jur de circa 75 milioane locuitori conform ultimelor estimări. Statul turc, este unul secular( laic ), fară a avea o religie oficială. Cu toate acestea 99% din populaţie se declară musulmană, majoritatea fiind suniţi.

Turcia este parte a mai multor organizaţi internationale precum: ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC şi Consilul Eurupean.

Mulţi consideră Turcia ca fiind o parte a Europei, în principal datorită caracteristicilor şi influenţelor sale culturale, istorice şi politice.

Context general

   Odată cu sfârsitul primului război mondial şi cu căderea Imperiului Otoman. Noul stat care a luat fiinţă în urma destrămări imperiului şi anume Republica Turcia, a ales să dezvolte şi să menţină o relaţie strânsă cu Europa. Aceată relaţie este evidenţiată printr-o serie de realizări a Turciei în raport cu Uniunea Europeană. Printre care putem menţiona faptul că Turcia, este membru fondator al Consiliului European. O altă realizare în context european este devenirea din 1963, ca stat asociat Comunităţi Economice Europene ( organism care ulterior a precedat Uniunea Europeană ). Urmând ca în anul 1987, Turcia, să devină membru cu drepturi depline în cadrul organismului ( CEE ). În 30 octombrie 2005, statul turc a inceput negocierile de aderare la Uniunea Eurpeană. In cursul spre integrare europeană, Turcia, întâmpină numeroase piedici care fac să fie tot mai indepărtat, chiar compromis procesul aderări.

 1. Criteriile de aderare la Uniunea Europeană

     Ca orice stat european care urmăreşte integrarea europeană, Turcia, trebuie să îndeplinească criteriile obligatori de aderare, care sunt formalizate în cadrul Tratului de la Copenhaga, care prevede urmatoarele criterii:

 1. Criteriul politic: acest criteriu impune statelor respectarea statului de drept, prin existenţa unor instituţi puternice, stabile, care să garanteze democraţia, supremaţia legi, respetarea drepturior şi libertaţilor cetăţeneşti, protecţia minoritătilor. Putem observa ca Turcia nu satisface îndeajuns acest criteriu, în loc să consolideze statul de drept, din contră acesta îl diluează. Acest lucru poate fi observat prin implicarea şi coordonarea de către guvernul turc a instituţilor independete, instituţi cu grad ridicat de influenţă politică, ceea ce pune în pericol democraţia. Printre acţiunile guvernului mai putem enumera: lipsa transparenţei, nivelul ridicat al corupţiei în cadrul guvernului, cât şi în alte instituţi din subordinea acestuia. Interzicerea anumitor reţele de socializare şi site-uri, etc. Ce contravin criteriului politic impus de UE.
 2. Criteriul economic: acesta impune ţărilor în curs de aderare existenţa unor economi de piaţă funcţionale, capabile încât să facă faţă presiunilor competitive şi forţelor de piaţă din cadrul Uniunii Europene.
 1. Concluzii

   Uitându-ne la cele prezentate mai sus putem trage următoarele concluzii cu privire la piedicile întâmpinate de Turcia, în contextul aderării:

 • Turcia nu îndeplineşte îndeajuns condiţile de aderare la Uniunea Europeană, convenite prin Tratatul de la Copenhaga. Iar fără satisfacerea lor statul nu promovează testul politic, economic şi finianciar impus de UE.
 • Turcia nu îndeplineşte condiţia de bază, care presupune ca statul să fie unul europen din punct de vedere geografic. Turcia însă poate ridica indentitatea europenă din punct de vedere istoric, cultural, economic şi politic. Decizia luări în calcul a acestei indentităţi rămâne la latitudinea Consiliului European.
 • Religia de asemenea deşi nu reprezintă oficial o piedică, aceasta este una. Datorită celor două confesiuni religiose, islamul ( Turcia) şi creştinismul (Uniunea Europeană). Care a generat multe neintelegeri de-a lungul istoriei între formaţiunile statale care le-au precedat pe cele două. Iar problema incompatibtăţi religilor poate fi luată în calcul de statele membre.
 • Problema Ciprului reprezintă la rândul ei o piedică, deoarece conflictele dintre cele două state nu par să înceteze. Iar statutul Ciprului, de stat membru UE, va împiedica aderarrea Turciei. Având în vedere că pentru aderarea unui nou srat, este nevoie acordul tuturor statelor membre.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here